Valikko
Ostoskori

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Honeyhill Trading Oy

Kapteeninkatu 11 C 23

00140 Helsinki

y-tunnus 2675411-8

 

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt:

Honeyhill Trading Oy:n henkilökunta

puh. 045-1393451

contact@paezfinland.fi

 

Rekisterin nimi:

PAEZ Finland verkkokaupan käyttäjärekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käytetään PAEZ Finlandin rekisteröityneen asiakkaan asiakassuhteiden hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Rekisterin tietoja voidaan käyttää asiakkaan suostumuksella PAEZ nettikaupan mainontaan ja markkinointiin.

Rekisterin sisältö:

- Etu- ja sukunimi

- Osoitetiedot

- Matkapuhelinnumero

- Sähköpostiosoite

- Lasten sukupuoli ja -syntymävuosi

- Tilaus- ja laskutustiedot

Asiakkailta kerätään tarkoituksen mukaiset tiedot tilattujen tuotteiden lähettämistä ja laskutusta varten, kuten nimi, osoite ja sähköpostiosoite.

Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Ei ole säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Honeyhill Trading Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain rekisteriasioista vastaava henkilö.

Rekisteröidyn kielto-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. 

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen:

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.